Nieuwe gemeente, nieuwe kansen!

Denk nu mee vooruit!

Meld je aan!

Onze mensen

Onze standpunten 2018

Bestuur & Organisatie - Waarom opschalen?

Maashorst Vooruit vindt dat opschalen noodzakelijk is

Lees meer

Bestuur & Organisatie - Communicatie

Het gat tussen inwoners en de gemeente moet kleiner. dat start met transparante communicatie.

Lees meer

Bestuur & Organisatie - Ondermijning

Criminaliteit mag geen ruimte hebben in het lokaal bestuur.

Lees meer

Bestuur & Organisatie - Doe-Democratie en burgerparticipatie

Samenwerking tussen de gemeente en inwoners moet beter.

Lees meer

Zorg voor Elkaar - Algemeen

Onze dorpen zorgen van jong tot oud voor elkaar.

Lees meer

Zorg voor Elkaar - Jongeren

veilig opgroeien en ruimte hebben om talent te ontdekken.

Lees meer

Zorg voor Elkaar - Ouderen

Oud worden mag geen last zijn.

Lees meer

Zorg voor Elkaar - Verenigingsleven

Verenigingen zijn het smeermiddel van onze gemeenschap.

Lees meer

Zorg voor Elkaar - Onderwijs

Basis en voorschoolse educatie onderwijs als fundering voor onze jeugd.

Lees meer

Bomen & Boeren - Boeren

Een buitengebied in balans.

Lees meer

Bomen & Boeren - Bomen

Groen en gezond.

Lees meer

Bomen & Boeren - Milieu & Duurzaamheid

De gemeente als aanjager van duurzaam en milieubewust leven.

Lees meer

Wonen & Werken - Algemeen

Bereikbare en veilige kernen voor iedereen.

Lees meer

Wonen & Werken - Wonen

Duurzame ruimte voor jong en oud.

Lees meer

Wonen & Werken - Verkeer & Vervoer

De Maashorst en omgeving als groene magneet voor iedereen.

Lees meer

Toerisme & Recreatie

Lorum ipsum

Lees meer