Zorg voor Elkaar - Verenigingsleven

• Het stimuleringsfonds dient te worden uitgewerkt. Ons inziens is dit de meest eerlijke manier om alle accommodatie gebonden verenigingen, clubs en initiatieven vooruit te helpen. Wij willen het fonds loskoppelen van enkel sport. Denk aan spel gerelateerde initiatieven zoals bijvoorbeeld Stichting Jeugdbelangen Zeeland, Scouting Schaijk en Jong Nederland.
• Een sociaal maatschappelijke bijdrage leveren is niet voor iedereen weggelegd. Dat maakt het dat vrijwillige inzet soms een hele opgave kan zijn voor een vereniging. Een gezond bestuur is het kloppende hart van een vereniging en daarmee ook direct voor de leefbaarheid in het dorp. Wij willen actieve ondersteuning kunnen bieden vanuit de gemeente voor vraagstukken als: vrijwilligersbeleid, werving, accommodatie en planvorming.