Zorg voor Elkaar - Ouderen

Zo lang mogelijk mee kunnen doen is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij vinden het belangrijk dat een gemeente kwetsbare inwoners tegemoet kan komen. Het gaat om contact maken en elkaar begrijpen. Ouder worden moet geen probleem zijn, maar dat is het soms wel. Vergrijzing zal verder blijven toenemen de komende jaren en het is noodzakelijk om daar op te anticiperen. Om zo lang en gezond mogelijk zelfstandig te kunnen blijven en mee te kunnen doen in de samenleving moeten voorzieningen op peil zijn en blijven.

• Wij willen de opzet en uitvoering van zorgcoöperaties of initiatieven van gelijke strekking blijvend ondersteunen. De ervaringen met de zorgcoöperaties zijn zeer positief zowel vanuit het oogpunt van de gemeente, maar belangrijker nog, ook vanuit de ouderen zelf.
• Langer thuis wonen is erg belangrijk voor veel mensen. Maar veel oudere woningen zijn helaas niet altijd meer geschikt. Maashorst Vooruit wil naast de Starterslening en de Duurzaamheidslening van Stichting Volkshuisvesting Nederland ook de Blijverslening in de gemeente Landerd beschikbaar maken. Hierdoor kan een woning levensloopbestendig worden gemaakt wat de zelfredzaamheid vergroot.
• Er komt steeds meer druk te staan op de mantelzorgers en het aantal neemt ook toe. Wij willen het toegenomen budget voor hun ondersteuning inzetten en projecten opzetten waarbij mantelzorgers elkaar kunnen helpen. Dit om de druk op mantelzorgers te verlagen en het makkelijker te maken om mantelzorger te worden.