Zorg voor Elkaar - Onderwijs

Wij vinden het van groot belang dat peuters, kleuters en basisschooljeugd zoveel mogelijk in eigen dorp naar school kunnen gaan. Hierdoor groeit het kind op in zijn eigen vertrouwde omgeving en wordt het ook voor ouders aantrekkelijker om in een dorp te blijven wonen.

• Wij willen er aan bijdragen dat de school op ’t Oventje kan blijven bestaan.
• De peuterspeelzalen in Reek, Schaijk en Zeeland dienen behouden te blijven.
• Kunstzinnige en culturele activiteiten moeten zo veel als mogelijk worden bevorderd.