Zorg voor Elkaar - Algemeen

• In Landerd is het preventief beleid enorm versnipperd. Door allerlei los ingerichte posten van de afgelopen jaren ontbreekt een samenhangend geheel. Voorbeelden als buurtsportcoach en buurtpreventie werker zijn hartstikke goed, maar het mist een totaalplaatje. Wij pleiten voor algemeen welzijnswerk. Van opbouwwerk tot breder WWZ en jongerenwerk.
• Het is de taak van de gemeente te zorgen dat zorgbehoevenden de weg naar het gemeentehuis en/of de juiste zorgverleners kunnen vinden. Ook de mensen die niet uit zichzelf naar voren komen. Wij vinden het de taak van de gemeente deze personen actief (op) te zoeken.
• Gezinnen en huishoudens in minima situaties hebben het vaak niet alleen financieel zwaar, het gaat veelal gepaard met schaamte. De gemeente moet een open deur zijn en meedenken aan mogelijkheden. De gemeente moet een duidelijke gids/handleiding ontwikkelen waarin alle kansen en bedreigingen voor deze specifieke doelgroep staan. Denk hierbij o.a. aan bijzondere bijstand voor sport en spel mogelijkheden voor kinderen.
• Elk jaar krijgt ook de gemeente Landerd een doelstelling om een aantal gezinnen van nieuwe Nederlanders te huisvesten. Maar daarmee is integratie in de nieuwe omgeving niet direct een gegeven. Landerd heeft haar steentje bijgedragen door meer nieuwe Nederlanders te plaatsen dan de taakstelling was. Het is van uiterst belang dat deze mensen van nieuwe Nederlanders ook nieuwe Zeelanders, Schaijkenaren of Reekenaren worden. Wij willen dan ook een vervolg geven aan het succesvolle integratiebeleid van statushouders van de gemeente en o.a. Stichting Vluchtelingenwerk. Door statushouders te spreiden over onze kernen en actief te laten deelnemen aan onze samenleving heeft integratie een goede kans.
• Wij zijn blij dat Q-support voortgezet wordt. De gemeente dient oog te houden voor de gevolgen van Q-koorts.