Zeeland

- Verkeersveiligheid op de Voederheil vergroten samen met aanwonenden
- Ontsluiten bedrijventerrein Voederheil op bergmaas mogelijk maken
- Bergmaas voorzien van fluisterasfalt
- Woonwijk Repelakker 3 met draagvlak realiseren
- Dorpshuis en sporthal Zeeland realiseren en beheer opplussen naar fulltime inzet
- Actief meewerken aan invulling leegstand in het centrum
- Leegstand Garf en Gemeentehuis samen met inwoners onderzoeken, dan pas herbestemmen
- Woningbouw op ’t Oventje realiseren
- Leefbaarheid en gezondheid inwoners Graspeel met urgentie behandelen