Wonen & Werken - Verkeer en Vervoer

Een goede en veilige infrastructuur en openbaar vervoer zijn essentieel voor de bereikbaarheid van
onze woningen en ondernemingen. Het is de taak van o.a. de gemeente om deze op pijl te houden
en daar waar nodig te verbeteren.

• De kruising Tweehekkenweg-Bergmaas moet veiliger gemaakt worden. Wij zien het afsluiten
van de overgang voor autoverkeer en een fietstunnel als mogelijke oplossing.

• Er moeten verkeersremmende maatregelen genomen worden in de Korte Louwstraat zodra
de reconstructie van de N324 gereed is.

• De veiligheid rondom de Morgenzon willen we nader bekijken
• Een scherpe blik rondom de verkeersveiligheid en bereikbaarheid rondom het nog te realiseren dorpshuis Zeeland