Wonen & Werken - Algemeen

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente aan een goed woon- en werkklimaat in onze dorpen bijdraagt. In een dorp waar het prettig wonen is zal de leefbaarheid en dus de toekomstbestendigheid toenemen. Hierdoor zullen jongeren eerder in onze dorpen willen blijven wonen en zijn onze ouderen langer in staat om in de dorpen te blijven wonen. Om dit te kunnen bereiken dient er voldoende en gevarieerde woonruimte te zijn in de dorpen en moeten de voorzieningen op pijl blijven.

Wij zijn trots op de ondernemers in onze gemeente. Zij zorgen voor werkgelegenheid en leveren ook op veel andere vlakken een positieve bijdrage aan onze samenleving. Wij vinden het dan ook belangrijk dat we oog hebben voor nieuwe ondernemerskansen, maar willen zeer zeker de bestaande ondernemers niet uit het oog verliezen.