Toerisme en Recreatie

Het natuurgebied De Maashorst, de Maasmeanders, de Peel, de vestingsteden aan de Maas en de nabijheid van Den Bosch en Nijmegen, bieden enorme kansen op het gebied van toerisme en recreatie. we willen dat de gemeente beleid ontwikkeld zodat ondernemers en inwoners kansen kunnen benutten. We gaan voor regionale, landelijke en op termijn internationale bekendheid. Daarbij dienen we de belangen van onze inwoners en de natuurwaarde niet uit het oog te verliezen. Hiervoor hebben wij de volgende plannen:

• De natuurgebieden moeten zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor onze inwoners. Dit geldt voor de buitenste én binnenste schil.
• Wij willen de proef met de Wisenten afmaken en op basis van de bevindingen besluiten om al dan niet door te gaan. Hierbij is de veiligheid het eerste uitgangspunt. Indien de veiligheid daarom vraagt, zouden de wisenten in een reservaat dienen te blijven. Indien na de proef blijkt dat de wisenten een groter begrazingsgebied krijgen, dan willen wij ter hoogte van de Zevenhuizerweg en ten oosten daarvan, ca. 30 Ha buiten het nieuwe ‘reservaat’ plaatsen.
• Het merk “Maashorst” willen wij verder vermarkten zodat het ook buiten de regio bekend wordt.
• De fietspaden door de Maashorst moeten verbreed en geasfalteerd worden. Deze zijn op dit moment te smal wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
• De toeristenbelasting dient één op één te worden besteed aan initiatieven die ten goede komen aan toerisme in onze gemeente.
• Wij willen dat de gemeente de samenwerking met ondernemers, toeristische instellingen (bijvoorbeeld VVV) en de overige Maashorstgemeenten verder intensiveert. Dan komt er een optimaal toeristisch beleid, en versterken partijen elkaar.