Odiliapeel

- Woningbouw voor eigen jeugd; niet nog een generatie zonder woonruimte.
- Invulling geven aan de kerk
- Het gevoel dat Odiliapeel te weinig aandacht krijgt wegnemen
- Samenwerking tussen partijen rondom de MFA versterken