Milieu en Duurzaamheid

De omgeving waarin wij wonen staat onder druk door klimaatverandering ten gevolge van vervuiling en een niet duurzame economie. Wij willen ons steentje bijdragen aan het verbeteren hiervan.

• Wij willen het thema voedselverspilling actief onder de aandacht brengen door als gemeente samen te werken met initiatiefnemers in de regio.
• Wij willen dat de gemeente een duurzaamheidsgids uitbrengt. Hierin kunnen onze inwoners teruglezen op welke wijze zij kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst op het gebied van energievoorziening, voeding, voedselverspilling, leefomgeving, recycling en sociale duurzaamheid.
• Onze gemeente moet een aanjager van duurzame energie zijn en moet hierin een actieve rol spelen.

Wij willen dit bewerkstelligen door de volgende zaken:

• Opzetten van een duurzaamheidsfonds waarbij ingezetenen van de gemeente advies kunnen krijgen om hun energievoorziening te verduurzamen.
• Onderzoeken of het mogelijk is om binnen de grenzen van Landerd een project op te zetten waarbij er duurzame energie wordt opgewekt. Denk hierbij aan zon-, wind- en of waterenergie.
• Nieuwbouwprojecten dienen nul-op-de-meter te zijn. Dit moet ook een eis zijn bij de bouw van woningen door de woningcorporaties.