Bomen & Boeren - Bomen

 Onze groene gemeente rondom natuurgebied de Maashorst zou een voorbeeld moeten zijn in de regio als het gaat om duurzame energie en groene innovatie.

• Onze natuur is een belangrijk goed en dient beschermd te worden waarbij we de algemene belangen niet uit het oog mogen verliezen. Wanneer andere belangen leiden tot verlies van natuur, dient deze op een andere plek gecompenseerd te worden.
• Wij willen een te forse verstening van onze natuurgebieden tegengaan. Indien verstening plaats vindt, is dat bij voorkeur voor algemeen belang, recreatief of toeristisch gebruik en niet voor een woonbestemming.
• Het wildbeheer dient zoveel mogelijk aan te sluiten op de landelijke regelgeving.
• Verdere versnippering van het natuurgebied de Maashorst door aanleg van nieuwe infrastructuur dient voorkomen te worden. Wij geven de voorkeur aan handhaving en waar nodig verbetering van de huidige (fiets)paden en wegen.