Bestuur & Organisatie - Doe-Democratie en burgerparticipatie

Wij willen samen met en voor onze inwoners de ‘Doe-democratie’ verder ontwikkelen. We hebben hier de afgelopen jaren wat ervaring mee opgedaan, maar er is veel ruimte tot verdere ontwikkeling en verbetering. Niet alles gaat meteen goed. Het is zaak om hier met elkaar van te leren en verbeteren.

• We willen graag een maatschappelijke agenda opstellen vanuit de inwoners, waarbij de gemeente ondersteuning biedt. Er moet een agenda komen voor zowel de afzonderlijke kernen als dorp overstijgend, waarbij de inwoners per onderwerp input mogen leveren.
• Onze inwoners informeren over de mogelijkheden van Doe-democratie en de ‘Right to Challenge’.
• De laatste vier jaar zijn Dorpsplan Reek en Initiatief Zeeland Samen Sterk ontstaan en onlangs is daar ook in Schaijk een beweging als burgerinitiatief opgestaan. Initiatieven gebaseerd op de dromen en zorgen van onze eigen inwoners. Wij vinden het een taak van de gemeente om deze initiatieven te ondersteunen in hun eigen beweging, in plaats van te sturen op gemeentelijke of politieke belangen. Dat vinden wij pas echt Doe-Democratie, een gemeente die luistert, doorvraagt en ondersteunt. Zonder dat dit betekent dat ook alles kan en mag.