Jacques Pijnappels

Leeftijd: 68 jaar
Woonplaats:
 Zeeland
Werk: Gepensioneerd
Hobby’s: Fietsen, wandelen, Geen dag zonder boek,  Raad van Toezicht Sociom

Mijn naam is Jacques Pijnappels en woon in Zeeland. Ik ben 68 jaar en gepensioneerd. Inmiddels ben ik ruim 14 jaar actief als raadslid in de gemeente Uden én de gemeente Landerd.

Ik herken in Maashorst Vooruit de doelstellingen die ik belangrijk vindt en zie ik mogelijkheden om actief met belangrijke thema’s aan de slag te gaan. Klimaat en duurzaamheid staan in het raadswerk voor mij boven aan op de agenda. Een gezonde leefomgeving met aandacht voor mens, dier en natuur. Ik heb de keuze gemaakt over te stappen naar een partij die politiek onderscheidend is, meerdere politieke stromingen in het ledenbestand heeft opgenomen en daarmee veelkleurig en divers qua samenstelling is. Maashorst Vooruit heeft centraal staan dat we samen met inwoners en bestuur verantwoordelijk zijn voor een leefbare toekomst van onze gemeente.

Speerpunten voor mij hangen samen met klimaatontwikkelingen. Een duurzame samenleving heeft voor mij prioriteit en zal altijd een onderdeel moeten zijn van nieuw beleid. Daarin vind ik dat u als inwoner centraal staat en mee denken en meepraten over het inrichten van de Gemeente Maashorst als vanzelfsprekendheid. Hiervoor moeten we participatie actief in het bestuursmodel opnemen. Ik vind het belangrijk dat we het buitengebied en agrarische ontwikkelingen duurzaam en verantwoord invullen. Intensieve veehouderij ombouwen naar natuur en diervriendelijke bedrijfsvoering. Kringlooplandbouw beleidsmatig stimuleren en met als doel biodiversiteit en als middel voor een gezonde en leefbare omgeving. Tot slot moeten we wonen voor elke leeftijdsgroep en alle inkomens mogelijk maken, betaalbare huizen bouwen, uitgaan van behoeften.  Hiervoor lijkt mij het goed en zinvol om te kijken naar alternatieve woonvormen.

Naast de gemeenteraad ben ik actief met bestuurlijke activiteiten als lid in Raad van Toezicht. Dagelijkse wandelingen in de natuur en geen dag zonder een goed boek. Meerdaagse fietstochten in binnen en buitenland zijn mijn uitdagingen en geven mij door inspanning vooral ontspanning. Ik hou van kunst en cultuur, theater, gezin (kleinkinderen) en tuinieren.